Lorem ipsum dolor sit amet

This is an example of a HTML caption with a link .

Lorem ipsum dolor sit amet

This is an example of a HTML caption with a link .

Lorem ipsum dolor sit amet

This is an example of a HTML caption with a link .

Информация за „Полекс” ООД

 

„Полекс” ООД произвежда масивен паркет от различна дървесина, който вече е доказал своето високо качество не само на българския, но и на Европейския и Азиатския пазар.

Технологичното производство е съобразено със съвременните екологични изисквания. Дървесината, използвана за производството на паркет се добива посредством санитарните, отгледните и други сечи, водени в горските масиви на територията на България.

Процесите на производство са напълно автоматизирани.

Производството на фирма „Полекс” ООД е организирано на територията на с. Цонево, обл. Варненска. Общата площ на производствената база е 55 000 м2, от които 45 000 м2 открита и 10 000 м2 закрита.

Фабриката има годишен капацитет на производство 300 000 м2 паркет и 4 000 м3 заготовки за производители на трислоен масивен паркет.

Трупите, които се използват са дървета, завършили живота си в природата. Те се превозват и разтроварват на определените за тази цел открити площадки във фабриката. Доставените трупи се класифицират и подреждат в зависимост от дървесния вид,размер и качество. Следва успокояване на осъразмерените дъски, като по този начин се постига и частично естествено изсушаване на материала. В зависимост от типа паркет, който ще се произвежда подходящия вид трупи се осъразмерява с помощта на съвременни машини. Първоначално необходимите трупи преминават през процес на сапарване, контролирано по компютърен път. Фабриката разполага с 3 пещи за изсушаване с компютърно контролиране на процеса, всяка една от които с капацитет от 120 м3.

Keep in touch with us

Можем да ти помогнем! Обади се!